vi tager ansvar

Trafiksikkerhedspolitik

Udarbejdelsen af en trafiksikkerhedspolitik ligger i naturlig forlængelse af det trafiksikkerhedsarbejde, som koncernen igennem de sidste mange år har arbejdet med. Med en politik på trafiksikkerhedsområde fastsætter Danske Fragtmænd nu  de retningslinjer, der skal være med til at skabe en bedre trafikadfærd og trafikmoral blandt vores medarbejdere, herunder chaufførerne.

Formål

Formålet med Danske Fragtmænds trafiksikkerhedspolitik er, at:

 • Skabe en god og sikker trafikkultur i koncernen.
 • Øge medarbejdernes og chaufførernes sikkerhed i trafikken.
 • Minimere antallet af skader og ulykker
 • Forbedre arbejdsmiljøet for chaufførerne.
 • Skabe en god og sikker trafikkultur i koncernen.
 • Blive kendt og respekteret internt og eksternt som en virksomhed, der vægter trafiksikkerhed højt og løbende udvikler sig på området.

Hvem er omfattet af
trafiksikkerheds-politikken?

Trafiksikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere i Danske Fragtmænd koncernen, herunder fragtmænd og faste underleverandører, der kører erhvervsmæssigt i Danske Fragtmænd regi.

Mål

I juni måned 2014 blev der i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik udsendt et spørgeskema til alle fragtmænd og deres chauffører. Formålet var at få indsigt i chaufførernes holdning til og adfærd i trafikken. Resultatet var overbevisende, og der var flere områder, der krævede opmærksomhed og handling. Med udgangspunkt i resultaterne fra denne undersøgelse har Danske Fragtmænd, i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017, sat sig følgende mål:

 • Antallet af chauffører der kører for stærkt skal reduceres med 10 procent pr. år.
 • Brugen af mobiltelefoner, håndskanner og lignende udstyr under kørsel skal reduceres til et minimum. Målet er en reduktion på 10 procent pr. år.
 • Vi ønsker at reducere antallet af chauffører, der kører uden sele med 10 procent pr. år.
 • Antallet af chauffører der inden for det seneste år har kørt galt eller har været lige ved skal reduceres med 10 procent pr. år.
 • Slutteligt ønsker vi at sætte fokus på, hvordan chaufførerne skal håndtere stress og træthed i deres hverdag.

Opfølgning

En ny spørgeskemaundersøgelse skal gennemføres i 2015/2016/2017 med henblik på at undersøge, om vi har nået de fastsatte mål.

10 trafikale adfærdsregler

 • Du skal altid overholde gældende lovgivning/trafikregler. Husk den blå farve forpligter – vær et forbillede i trafikken.
 • Du skal vise hensyn og køre ansvarligt i trafikken. Giv plads til andre trafikanter og kollegaer.
 • Læs ikke mails, sms eller PDA under kørsel.
 • Tal i mobiltelefon mindst muligt under kørsel og anvend aldrig håndholdt mobil.
 • Indtag aldrig alkohol eller andre rusmidler i Danske Fragtmænds køretøjer eller iført Danske Fragtmænds arbejdstøj. Kørsel under påvirkning af disse er under ingen omstændigheder tilladt.
 • Hold altid dit køretøj i orden. Husk at indstille spejle og sikre dig, at køretøjet overholder de lovmæssige krav gældende for bremser, lygter, dæk mv.
 • Undgå stress og træthed ved at spise sundt og være veludhvilet.
 • Brug altid sele. Tænk på din familie.
 • Vær særligt opmærksom ved højresving. Pas på de bløde trafikanter.
 • Kør miljørigtigt og økonomisk. Undgå tomgangskørsel og let foden fra speederen.

Danske Fragtmænds vej til sikker trafik

<

Marketing- og kommunikation